Home ข้อคิด 9 สิ่งที่ไม่ควรทำ “หากอย ากมีชีวิตดีๆ” เลิกทำกับตัวเองเถอะนะ

9 สิ่งที่ไม่ควรทำ “หากอย ากมีชีวิตดีๆ” เลิกทำกับตัวเองเถอะนะ

0 second read
0
0
64

ความสำเร็จในชีวิตถือเป็นความฝันของหลายๆ คนที่ต้องการให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีมีความสุข

แต่มีการกระทำบางอย่ างที่เป็นปัญหาและอุปสรรคทำให้คุณไม่สามารถประสบความสำเร็จ

ในชีวิตได้แล้วสิ่งใดบ้างที่ไม่ควรทำวันนี้เรามีคำตอบค่ะอย ากมีชีวิตที่ดีควรหยุดการกระทำเหล่านี้

หยุดใช้เวลากับคนแย่ ๆ

การคบเพื่อนผิดอาจจะทำให้การดำเนินชีวิตของคุณยุ่งย ากการอยู่ร่วมกับคนในสังคมที่แย่ๆ

อาจจะทำให้ชีวิตของคุณแย่ตามไปด้วยดังนั้น รีบเปลี่ยนกลุ่มสังคมใหม่เปลี่ยนการคบคนกลุ่มใหม่ๆ

ที่มีนิสัยดีและทำแต่เรื่องดีๆ การเลือกเข้าไปอยู่แต่ในสังคมที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตความเป็นอยู่

ของคุณดีตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานหรือเรื่องของครอบครัวการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดย่อม

ไม่ผิดจงหยุดใช้เวลาที่มีค่าเสียไปกับคนที่แย่ๆ และนิสัยไม่ดีเปลี่ยนความคิดใหม่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้ค่ะ

หยุดวิ่งหนีปัญหา

การเอาแต่หนีกับปัญหาไม่ใช่ทางออกที่ดีค่ะเพราะยิ่งคุณยืดเวลาไว้ ก็ยิ่งมีแต่แย่ลงถึงแม้ว่าคุณ

จะหนีปัญหาตรงนั้นมาและการใช้ชีวิตในตอนนี้ก็ใช่ว่าจะมีความสุขนะคะ หยุดวิ่งหนีปัญหาแล้ว

หาวิธีการแก้ไขจะดีกว่าถึงแม้การแก้ปัญหาจะไม่ใช่เรื่องง่ายบางปัญหาต้องใช้เวลาแต่ก็ไม่ใช่ข้ออ้าง

ที่คุณต้องหนีปัญหาเพียง พ ย า ย า ม หาวิธีการแก้ไขต่อไปจนกว่าจะเจอทางออกของปัญหา

อย่ างแท้จริงหากคุณสามารถก้าวข้ามปัญหาเหล่านั้นมาได้รับรองว่าคุณจะพบแต่ความสุขในชีวิต

อย่ างแน่นอนค่ะ อย่ าหนีปัญหาเพราะไม่ได้ช่วยอะไรหันมาหาวิธีแก้ไขจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะ

หยุดโกหกตัวเอง

การโกหกตัวเองมีแต่จะทำให้คุณอยู่กับความทุกข์การที่คุณไม่สามารถยอมรับความเป็นจริงได้

เอาแต่โกหกตัวเองอยู่อย่ างนั้น เชื่อเถอะค่ะว่าคุณจะไม่สามารถมีความสุขกับการใช้ชีวิตได้เลย

ไม่ว่าจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ก็จงเผชิญหน้ากับความเป็นจริงให้ได้แล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริง

เป็นอย่ างไร ของให้อดทนและ พ ย า ย า ม หาทางแก้ไขกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็ว

คุณจะสามารถก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นได้อย่ างแน่นอนค่ะ

หยุดผลัดวันประกันพรุ่งเสียที

การใช้ชีวิตของเรามีเรื่องราวอีกมากมายที่คุณต้องทำอย่ าเอาเวลาที่คุณมีไปทำอย่ างอื่นจนลืม

ทำอะไรให้กับตัวเอง การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเรื่องดีแต่ก็ควรทำอย่ างเหมาะสมและถูกต้องไม่ควร

ทุ่มเทเต็มทีกับการช่วยเหลือผู้อื่น แต่กับปัญหาของคุณเพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถแก้ไขได้

เพราะเวลาที่จะแก้ไขนั้นไม่มีดังนั้น ก่อนที่คุณจะช่วยเหลือผู้อื่นคุณจะต้องช่วยตัวคุณเองให้ได้เสียก่อน

หยุด พ ย า ย า ม เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวคุณ

หยุดทุกการกระทำที่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง หยุดทำในสิ่งที่คนอื่นอย ากจะให้เป็น หยุดตามใจผู้อื่น

เพื่อให้พวกเขาพอใจและก็บังคับให้คุณทำตามความต้องการ การใช้ชีวิตที่ดีต้องขึ้นอยู่กับความต้องการ

ของตัวคุณเองไม่ได้ทำเพื่อเอาใจผู้อื่น แต่ต้องทำเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหากคุณมัวทำตาม

ความต้องการของคนอื่นๆ คุณอาจเสียโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองให้มีประสบการณ์มากขึ้นและก้าวไปสู่ความสำเร็จได้

ดังนั้น จงหยุดทำเพื่อคนอื่นๆ เพียงให้เขาพอใจจงทำเพื่อตัวเองเพื่อความสำเร็จในชีวิต

หยุดยึดติดกับอดีต

อดีตเป็นเพียงบทเรียนหนึ่งให้คุณได้รู้ว่าไม่ควรกลับไปทำแบบเดิม คุณจะต้องใช้ชีวิตให้อยู่กับอนาคต

เพื่อให้คุณก้าวเดินไปข้างหน้าไม่ใช่มัวแต่ จ ม อยู่กับอดีตที่ไม่สามารถแก้ไขได้การใช้ชีวิตให้

ประสบความสำเร็จและพบความสุขนั้นคุณจะต้องทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ในตอนนี้ดีที่สุดเพื่อเป็นฐาน

ในการก้าวต่อไปของชีวิตที่ดีในอนาคต

หยุดกลัวที่จะทำผิด

ความผิดพลาดเป็นเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้ทุกคนย่อมเจอกับความผิดพลาดในชีวิตกันทั้งนั้น

แต่ใครจะพบเจอมากหรือน้อยนั้นอาจขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการใช้ชีวิต

จงอย่ า กลัวกับความผิดพลาดที่คุณต้องพบจง พ ย า ย า ม ทำในสิ่งที่ต้องการ

และให้ความผิดพลาดที่ผ่านมาเป็นบทเรียนในการก้าวต่อไป

หยุดโทษตัวเอง กับความผิดพลาดที่ผ่านมา

ความผิดพลาดที่ผ่านมา คุณไม่สามารถไปกลับไปแก้ไขได้นอกจากจะทำสิ่งที่ทำอยู่ให้ดีที่สุด

แล้วนำความผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียนให้คิดเพียงว่า ความผิดพลาดที่ผ่านมาเป็นการเพิ่มประสบการณ์ชีวิต

ที่มีค่าดังนั้นจงทำวันนี้ให้ดีกว่าและจงจำไว้ว่าความผิดพลาดเหล่านั้นเป็นการสร้างโอกาสที่คุณจะได้เจอกับสิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่า

หยุดคิดจะซื้อความสุข (เพราะความสุขหาซื้อไม่ได้)

ความสุขของการใช้ชีวิตอย่ างแท้จริงไม่ได้เพียงพอคุณมีเงินมากเพียงพอจะสนองตอบความต้องการพื้นฐาน

เท่านั้นแต่ความสุขของคนเราไม่ได้อยู่ที่ค่าของเงินแต่อยู่ที่ค่าของความรู้สึกความชอบ ความรัก

ความพึงพอใจของคนแต่ละคน ถือเป็นความสุขที่หาซื้อไม่ได้ หากคุณแสวงหาความสุขด้วยเงินความสุข

ที่คุณได้มานั้นอาจจะเพียงแค่ ชั่ ว ครั้ง ชั่ ว คราวแต่ความสุขที่ได้ไม่สามารถอยู่กับคุณตลอดไปได้ความสุข

ที่แท้จริงคือความสุขอยู่ที่จิตใจซึ่งแน่นอนว่าถึงคุณจะมีเงินมากเพียงใดก็ไม่สามารถหาซื้อได้จงใช้ใจแลกกับความสุข

ที่คุณต้องการสำหรับใครที่มีการกระทำเหล่านี้จงหยุดเถอะค่ะ เพราะถึงคุณจะ พ ย า ย า ม มากเพียงใด

ก็ไม่สามารถมีความสุขกับมันได้ดังนั้น จงทำแต่สิ่งที่คุณต้องการและสิ่งเหล่านั้นต้องอยู่ในความถูกต้องและเหมาะสม

ด้วยทำตามใจตัวเองบ้างเป็นบางครั้ง ให้ความรักความเอาใจใส่กับตัวเองบ้างการใช้ชีวิตที่มีความสุขจะทำให้คุณ

ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้น

ขอบคุณที่มา moneyhub

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…