Home ข้อคิด 9 เสน่ห์ของ “ผู้หญิงคิดบวก” ยิ่งดูยิ่งน่ารัก ใครอยู่ใกล้เป็นต้องหลง

9 เสน่ห์ของ “ผู้หญิงคิดบวก” ยิ่งดูยิ่งน่ารัก ใครอยู่ใกล้เป็นต้องหลง

0 second read
0
0
82

1. ยิ้มง่าย

รอยยิ้มของคนที่คิดบวกจะถูกส่งให้กับคนรอบข้างเสมอๆ แม้กระทั่ง

ยิ้มผ่านสายตาหรือบุคลิกท่าทางก็สามารถส่งยิ้มให้เราได้เช่นกัน

2. มองโลกในแง่ดี

คนที่มีความสุข จะเป็นคนคิดบวกเสมอมีความหวังกับอนาคตและ

เชื่อในสิ่งที่ลงมือทำ ซึ่งส่งผลออกมาดีที่สุดในตอนสุดท้ายทัศนคติ

ที่ดีเหล่านี้ส่งผลให้ระดับความเครียดลดลงด้วยเช่นกัน

3. มีพลังขับเคลื่อน และกระตือรือร้น

คนที่คิดบวก พร้อมที่จะเผชิญความท้าทายกับปัญหา

และหาวิธีแก้ไขมันได้อย่ า งกระตือรือร้น

4. ยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิต

คนที่คิดบวกพร้อมจะใช้ชีวิตไปตามความเป็นไป ของสังคม

ผ่านการคิดและตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลให้ดีที่สุดและ

อย่ า วิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า

ให้ละเลยหรือไม่นึกถึงอนาคต แต่ควรใช้ชีวิตอย่ า งมีแบบแผน

และรอบคอบอยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุด และทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

5. ซื่อสัตย์กับตัวเองและคนอื่น

คนที่คิดบวกจะรู้ตัวเองเสมอว่าเป็นใคร และพร้อมจะแสดงตัวตนอย่ า ง

ตรงไปตรงมากับคนอื่นรวมถึงจะไม่แสดงอารมณ์ความเชื่อหรือ

ทัศนคติที่ขัดต่อความรู้สึกของตัวเอง

6. ใช้ภาษาสื่อสารเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ

พย าย ามเน้นไปในสิ่งที่กำลังมุ่งมั่น และสามารถทำให้

เกิดประโยชน์มากกว่ามองสิ่งที่ดูแล้วจะทำให้เกิดปัญหาตามมา

7. อยู่กับปัจจุบัน

คนที่คิดบวกจะปล่อยให้อดีตผ่านไป ทั้งข้อผิดพลาดและความสำเร็จ

ครั้งก่อนเพื่อจะมองและสร้างสรรค์ปัจจุบันให้ดีขึ้น หรือพูดง่ายๆ

แค่ “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด” ก็พอแล้ว

8. ไม่ดู ถูกตัวเอง

การดู ถูกตัวเองบ่อยๆ คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ ทั้งที่ยังไม่ได้ทำจะก่อให้

เกิดทัศนคติเชิงลบ ทำให้เกิดความไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นในตัวเองเพราะ

ฉะนั้น ลองเปลี่ยนจากการดูถูกตัวเอง เป็นการหันมาให้กำลังใจตัวเอง

สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ลงมือทำไป จะดีหรือไม่อย่ า งไร ทุกอย่ า ง

ล้วนมีโอกาสพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอ

9. ปล่อยวางให้เป็น

ไม่มีอะไรที่เราสามารถครอบครองได้ตลอดไป แม้กระทั่งชีวิตเราเอง

เมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป โดยเฉพาะความทุกข์หรือปัญหา

จะทำให้เราเป็นคนมองโลกในแง่ร้า ย ลองเปลี่ยนความคิดและปล่อยวาง

กับบางเรื่องหันมามองหาสิ่งที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นจะดีกว่า

ขอบคุณที่มา GoodlifeUpdate

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…