Home ชีวิต 9 แนวคิด ฝึกใช้ชีวิตเรียบง่าย ติดดิน อยู่ที่ไหนก็สบายใจ

9 แนวคิด ฝึกใช้ชีวิตเรียบง่าย ติดดิน อยู่ที่ไหนก็สบายใจ

0 second read
0
0
96

วันนี้เราจะพาคุณ ไปฝึกใช้ชีวิตติดดิน ไปอยู่ที่ไหน ก็อยู่ได้ไม่ลำบาก กับบทความ 9 ข้อคิดฝึกใช้ชีวิตติดดิน

อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้สบายๆ ไปดูกันว่าจะต้องฝึกตัวเองแบบไหนบ้ างชีวตเราไม่ใช่เรื่องง่าย ในแต่ละวันมีปัญหามากมาย

เข้ามาให้ได้เเก้ไขความเครี ยด สะสมจากหลายๆ เรื่องทำให้คุณอาจเป็นคนคิดมาก กังวลและสร้างกำเเพงให้ตัวเอง

จนกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ าย ไปโดยไม่รู้ตัวในเมื่อเรารู้อย่ างนี้แล้วว่าปัญหาบางอย่ าง เราก็ไม่สามารถ

ควบคุมหรือเเก้ไขได้งั้นก็ลอง 9 วิธีฝึกให้ตัวเองเป็นคนสบายๆ อยู่ที่ไหนก็มีสุข กันดีกว่า

1. ฝึกตัวเอง ให้เป็นแสงสว่างในที่มืด

หมายความว่า ตรงไหน ที่มันมื ด เราควรไปเป็น ด วงไฟส่องทางให้เขา ตรงไหนที่ไม่มีคนช่วย เราควรไปทำ

เช่น ลองหาเวลาไปรับประทานอาห าร ร้านที่ไม่มีลูกค้าเข้า อย่ ามุ่งแต่เรื่องกินให้การกินของเรามันเป็น

การช่วยเหลือผู้อื่นบ้ าง ร้านเขาไม่มีลูกค้า แล้วเราเข้าไปนั่ง มันไม่ใช่แค่เงิน แต่มันหมายถึง กำลังใจ

อย่ าคิดถึงการบริการที่ดีที่สุด อย่ าคิดถึง รสช าติของอาห าร ให้มากนัก

2. ฝึกให้ตัวเอง เข้าใจเรื่องของการนินทา

หมายความว่า เราเกิดมาก็ต้องรู้ตัวว่า เราต้องถูกนินทา แน่นอน ดังนั้น เมื่อถูกนินทาขอให้รู้ว่า

‘เรามาถูกทางแล้ว’ แปลว่า เรายังมีตัวตนอยู่บนโลก คนที่ชอบเต้นแร้งเต้นกา กับคำนินทาก็คือ

คนไม่รู้เท่าทันโลกแม้แต่คนเป็นพ่อแม่ก็ยังนินทาลูก คนเป็นลูกก็ยังนินทาพ่อแม่ นับประสาอะไรกับ

คนอื่นถ้าเราห้ามตัวเองไม่ให้นินทาคนอื่นได้เมื่อไหร่ ค่อยมาคิดว่า เราจะไม่ถูกนินทาขอให้รู้ว่า คำนินทา

คือ ของคู่กับมนุษย์โลก มีมาช้านานแล้ว แม้แต่พระพุ ทธ เจ้า นักบุญ คนที่สร้างคุณงามความดีไว้กับ

โลกมากมายยังถูกนินทา แล้วเราเป็นใครจะไม่ถูก นินทา

3. ฝึกมองตัวเอง ให้เล็กเข้าไว้

หมายความว่าจงเป็นคนตัวเล็ก อย่ าเป็นคนตัวใหญ่ จงเป็นคนธรรมดาอย่ าเป็นคนสำคัญ เวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา

อย่ าไปให้ความสำคัญกับตัวเองมาก อย่ าปล่อยให้จิตใจวนไป วน มากับความรู้สึกของตัวเองเหมือนจมอยู่ในอ่าง

ลองเปิดต า มองไปรอบๆ แล้วมองให้เห็นว่าคนบนโลกนี้มีมากมายแค่ไหน ตัวเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางของโลก

ดังนั้น ก็อย่ าไปให้ความสำคัญกับมัน มากนัก ทุ ก ข์ บ้ าง ผิดบ้ าง เรื่องธรรมดา

4. ฝึกให้ตนเอง เป็นคนสบายๆ

หมายความว่า อย่ าไปยึดติดกับ ความสมบูรณ์แบบ เพราะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริง มีแต่คนโ ง่เท่านั้นที่มองว่า

ความสมบูรณ์แบบมีจริง ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต ามหัดเว้นที่วางไว้ ให้ความผิดพลาดบ้ าง ทุกอย่ างไม่จำเป็นต้องไร้ที่ติ

การผิดบ้ างถูกบ้ าง เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเพียงแต่เราต้องรู้จัก ปรับปรุงตนเอง ไม่ให้ผิดพลาดบ่อยๆ ซ้ำๆ ซากๆ

5. ฝึกให้ตัวเอง เป็นนักไม่สะสม

หมายความว่า การสะสม อะไรสักอย่ างนั้นเป็นภาระไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระยกเว้นความดี นอ กนั้น

ล้วนเป็นภาระทั้งหมดไม่มากก็น้อย ในแง่ของความสุข เราไม่จำเป็นต้องสะสมอะไรเพื่อให้มี ความสุข วิธีมีความสุข

ของคนเรามีมากมายหล ายอย่ าง และเราไม่ควรเลือ กวิธีที่สร้างภาระให้กับตนเอง

6. ฝึก ให้ตัวเองเป็นคนนิ่งๆ หรือไม่ก็พูดในสิ่งที่ดีๆ

หมายความว่า ถ้าอะไรไม่ดีก็อย่ าไปพูดมาก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิดแต่ถ้ามันไม่ดี เป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูด

เพราะการพูด หรือวิจ ารณ์ ในทางเสียห ายนั้น มีแต่ทำให้จิตใจตนเอง ตกต่ำ และขุ่นมัว คนที่พูดจาไม่ดี

แม้ว่าคำพูดจะดูฉลาดหลักแหลมเพียงไรมันก็คือความโ ง่ ชนิดหนึ่ง คนที่พูดแต่เรื่องไม่ดีของคนอื่นนับเป็นคน

หาความสุขได้ย ากนัก

7. ฝึก ให้ตัวเองรู้ธรรมช าติว่า อะไรๆ ก็ผ่ านไปเสมอ

หมายความว่า เวลามีความสุข ก็ให้รู้ว่า เดี๋ยวความสุข มันก็ผ่ านไปเวลามีความทุ ก ข์ ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความทุ กข์

ก็ผ่านไปเวลามีสถานการณ์ แ ย่ๆ เกิดขึ้น ก็ให้รู้ทันว่า เรื่องราวเหล่านี้ มันไม่ได้อยู่กับเราจนวัน ต า ย ดังนั้น

อย่ าไปเสียเวลาคิดมาก อย่ าไปย้ำคิดย้ำทำอย่ าไปหลงยึดไว้ เกินความจำเป็น ให้รู้จักธรรมช าติของมัน

การยึดติดกับวัตถุ บุคคล หรือความรู้สึกจนเกินเหตุ คือปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ ที่ทำให้คนเราเกิดความทุ ก ข์

ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ และต้องฝึกฝนตนเอง ให้เป็นคนปล่อยวางอะไรง่ายๆ เข้าไว้

8. ฝึก ให้ตัวเองพ้นไปจากความเป็น ขี้ ข้ า ของเงิน

หมายความว่า เราต้องหัดพอใจ กับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ รถยนต์ใช้อะไรอยู่ ก็หัดพอใจกับมัน นาฬิกาใช้อะไรอยู่

ก็หัดพอใจกับมัน เสื้อผ้ าใช้อะไรอยู่ ก็หัดพอใจกับมัน การที่คนเราจะเลิกเป็น ขี้ ข้ า เงินได้ ต้องเริ่มจากการรู้จัก

เพียงพอก่อน เมื่อรู้จักพอแล้ว ก็ไม่ต้องหาเงิน มาก เมื่อไม่ต้องหาเงิน มาก ชีวิตก็มีโอกาสทำอะไรที่มากกว่า การหาเงิน

9. ฝึก ให้ตัวเองเสี ยสละและยอมเสียเปรียบ

หมายความว่า การที่คนๆ หนึ่งยอมเสียเปรียบ ผู้อื่นบ้ าง เป็นเรื่องจำเป็น ใครก็ต ามที่บ้ าความถูกต้อง

บ้ าเหตุบ้ าผล ไม่ยอมเสียเปรียบอะไรเลย ไม่ช้า คนๆ นั้นก็จะเป็นบ้ า สติแตก กล า ยเป็นคนที่ถูกทุกอย่ าง

แต่ไม่มีความสุข เพราะต้องสู้รบกับคนรอบข้างเต็มไปหมด เพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมั่นซึ่งส่วนใหญ่

มันก็เป็นเพียงความถูกต้อง ที่กิเลสของตัวเองลากไป ไม่ได้เป็นเรื่องที่ถูกต้อง ตรงธรรมอย่ างแท้จริง

ขอขอบคุณ sabuyjaijung

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ชีวิต

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…